Kompaniýa habarlary

 • Falsealan öwrümli dokma enjamy näme?

  Galp öwrümli dokma enjamy, esasan, poliester bölekleýin gönükdirilen ýüplügi (POY) ýalňyş öwrümli dokma ýüplügine (DTY) gaýtadan işleýär.Falsealan öwrümli dokma prinsipi: Egirmek arkaly öndürilen POY dokamak üçin gönüden-göni ulanylyp bilinmez.Diňe gaýtadan işlenenden soň ulanylyp bilner.Falsealan öwrümli tekst ...
  Koprak oka
 • Gaoga aýaklary üçin iň oňat mata

  Gaoga leggleri üçin iň oňat matany tapmaga kömek etmek üçin, ýoga leggings üçin iň oňat maslahat berilýän matalaryň sanawyny täzelemek we giňeltmek üçin elmydama işleýäris.Toparymyz size takyk, ähmiýetli we tertipli tertipde hödürlemek üçin täze maglumatlary ýygnaýar, redaktirleýär we neşir edýär....
  Koprak oka
 • Huasheng GRS kepillendirilen

  Dokma senagatynda ekologiki önümçilik we jemgyýetçilik ölçegleri asla kabul edilmeýär.Theseöne bu kriteriýalara laýyk gelýän we olar üçin tassyklama möhürini alýan önümler bar.Global gaýtadan işlenen standart (GRS) azyndan 20% gaýtadan işlenen materiallary öz içine alýan önümleri tassyklaýar.Kompaniýalar ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň güýz we gyş sport matalarynyň tendensiýasy: trikota & we dokalan

  |Giriş |Sport eşikleriniň dizaýny, işleýän matalar ýaly sport, iş we syýahat arasyndaky araçäkleri hasam bulaşdyrýar.Tehniki matalar henizem möhüm rol oýnaýar, ýöne öňküsi bilen deňeşdirilende rahatlyk, dowamlylyk we moda duýgusy gowulaşdy.Ylmyň üznüksiz ösüşi ...
  Koprak oka
 • Sport mata meýilleri

  2022-nji ýyldan soň dünýä saglyk we ykdysadyýet ýaly goşa kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar we markalar we sarp ediş gowşak geljege duçar bolanda nirä gitmelidigi barada gyssagly pikirlenmeli.Sport matalary adamlaryň rahatlyga bolan islegini kanagatlandyrar we bazaryň ýokarlanmagyny üpjün eder ...
  Koprak oka