ýoga eşik mata

 • 75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

  75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

  Düşündiriş HS2105 makala belgimiz bolan bu neýlon spandeks biri-birine baglanan mata, 75% neýlon we 25% spandeks bilen örülendir.Şetdaly deri biri-birine bagly trikota fabric matanyň iki tarapy çotga.Çotga matany ýumşak süet ýaly duýgy we inçe lenta görnüş berýär.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.25% spandex mazmuny bilen bu matanyň ajaýyp uzynlygy bar, ýoga geýmek, sport aýakgaplary üçin ajaýyp ...
 • 82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

  82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS2104 makala belgimiz bolan bu poliamid elastan gulp matasy, 82% neýlon we 18% spandeks bilen örülendir.Neýlon spandex gulplanan trikota fabric matamyzyň iki tarapynda-da tekiz eli bar.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.Gowy gysyş bilen orta agramly gulp matasy.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Singleeke eşikli matadan has galyň, whi ...
 • Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

  Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

  Düşündiriş HS2103 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy trikota fabric mata, 88% poliester we 12% spandeks bilen örülendir.ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, düşegiň kemçilikleri kän däl ...
 • 87 Poliamid aty 13 elastan uzaldylan ýoga matasy

  87 Poliamid aty 13 elastan uzaldylan ýoga matasy

  Düşündiriş HS2102 makala belgimiz bolan bu poliamid spandeks matasy, 87% poliamid we 13% spandeks bilen örülendir.ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, pagta ýaly pagta kemçilikleri köp däl ...
 • Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

  Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

  Önümiň beýany: HS2101 makala belgimiz bolan bu ATY poliester spandex mata matasy, 87% poliester we 13% spandex bilen örülendir.ATY, howa dokumasy ýüplük, howa reaktiw dokumasy arkaly öndürilen gibrid dokma ýüplükdir.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.ATY çyzygy köp dürli t üpjün etmek üçin dürli ýüplükleri üstünlikli birleşdirýär ...
 • Gaoga sport eşikleri üçin poliester we neýlon uzyn forma matasy

  Gaoga sport eşikleri üçin poliester we neýlon uzyn forma matasy

  Önümiň beýany HS633 elementi bolan bu forma trikota fabric mata, 44,5% poliester 44,5% neýlon we 11% spandeks bilen örülendir.Jersi mata trikotajlary ýumşak, uzyn we köp taraply.Suwuk drape we uzaldyş aýratynlyklary, köýnekli trikota fabric matany akýan köýnekleri, ajaýyp depeleri, rahat aýakgaplary we başgalary döretmek üçin ajaýyp edýär.Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu uzyn forma trikota fabric mata ...
 • 84% poliester 16% spandex uzalýan ýoga matasy

  84% poliester 16% spandex uzalýan ýoga matasy

  Önümiň beýany HS216 element belgisi bolan bu howa gatlagy matasy, 86% poliester we 14% Spandex bilen örülendir.Howa gatlagynyň matasy, tekiz gurluşy bilen birleşdirilen mata.Ajaýyp çyglylygy siňdirýär we howanyň geçirijiligi bar.Bu howa gatlagynyň gurluşynyň bu biri-birine bagly trikota fabric matasy gowy çeýelige eýe bolar, eger az mukdarda spandeks egilse, onuň çeýeligi has güýçli bolar.Bu aýratynlyk ... talaplaryna laýyk gelýär ...
 • 86 Poliamid ATY 14 Elastan uzaldylan aýak matalary

  86 Poliamid ATY 14 Elastan uzaldylan aýak matalary

  Düşündiriş FTT30129, makala belgimiz bolan pagta meňzeş neýlon spandex uzyn forma matasy, 86% ATY (howa görnüşli ýüplük) neýlon we 14% spandeks bilen örülendir.Matada ulanylýan ýörite howa dokma neýlon ýüplügi we forma matasynyň amatly gurluşy sebäpli pagta ýaly ýumşak el duýgusy bar.El bilen duýulýan bu pagta matasy dik 2 taraplaýyn uzalýar we birneme gorizontal mehaniki akymy bar ...
 • Poliester spandex uzyn forma trikota fabric mata

  Poliester spandex uzyn forma trikota fabric mata

  Düşündiriş FTT-WB105 makala belgimiz bolan bu poliester spandex uzyn forma trikota fabric mata, 85% poliester we 15% spandeks bilen örülendir.Mata dikligine iki taraplaýyn uzalýar we birneme keseligine mehaniki uzalýar.Bu matdan ýasalan dem alýan uzyn forma matasy.Jersi matanyň gurluşy sebäpli rahat duýgy we gowy akýan drape bar.Singleönekeý forma matanyň bir görnüşi bar ...