Heather Jersi trikota m mélange uzaldylan mata

Gysga düşündiriş:

Heather Jersi trikota m mélange uzaldylan mata

No.ok.

FTT-WB248

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi

152 sm

165g / m2

9% Spandex 91% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Iki ýol uzalýar.Softumşak degmek.Melange zolaklary.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy / mikroblara garşy, sowatma , gaýtadan işlenildi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

FTT-WB248 makala belgimiz, 9% spandeks (elastan) we 91% poliester bilen dokalýar.

Melange uzaldylan matada adaty gaty reňkleriň ýerine deri reňkleri bar.Heather formasy matasy, başga bir effekt döretmek üçin boýalan süýümleriň garyndysy bilen örülendir.Adatça başga reňkli çal ýa-da çal reňkler ulanylýar.Häzirki wagtda heather formasy matamyz üçin aşakdaky reňkler bar.

Gülgüne / gyrmyzy, gyzgyn gülgüne / fuksiýa, firuzeli / korol, gül / goňur,

Çal / gara, çakyr / gara, gyrmyzy / gara, merjen / gara we denim / gara

Çyglylygy süpürmek, mikroblara garşy sowatmak ýaly bejergiler bar.Eartheri has gowy goramak üçin bu mélange formasynyň matasynda gaýtadan işlenen poliester ýüplükleri ulanyp bileris.

Bu melanj matasy aýakgaplar, aýak gyzdyryjylar, sport şortikleri, içki eşikler, sport brazalary üçin ajaýyp.Çyglylygy bedenden daşlaşdyrar we ysyň siňmegine garşy durar.Bu deri trikota m mélange uzaldylan mata, geýeniň fiziki işjeňligi wagtynda gurak we yssyz saklar.Geýmek gaty amatly.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu melanj matalary Europeewropadan hödürlenen öňdebaryjy tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokalan maşyn inçe trikota ,, gowy uzalmagy we arassa gurluşyny üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu melanj matalardan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Melan matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, melanj uzalýan matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Melanj uzalýan matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý melanj uzaldylan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir uzyn matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Uzyn köýnekli matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler