Poliester spandex uzyn forma trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

Poliester spandex uzyn forma trikota fabric mata

No.ok.

FTT-WB105

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi

170 sm

180g / m2

85% poliester 15% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Inçe trikota ga ölçeýji.Softumşak.Iki ýol uzalýar.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatma , Gaýtadan işlenýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester spandex uzyn forma trikota fabric mata, FTT-WB105 makala belgimiz, 85% poliester we 15% spandeks bilen örülendir.

Mata dikligine iki taraplaýyn uzalýar we birneme keseligine mehaniki uzalýar.Bu matdan ýasalan dem alýan uzyn forma matasy.Jersi matanyň gurluşy sebäpli rahat duýgy we gowy akýan drape bar.Singleönekeý formanyň matasynyň ýüz tarapynda bir görnüşi, tersine başga görnüşi bar.

Bu poliester spandex uzyn köýnekli mata köýnekler, sport eşikleri, sport formasy, sport eşikleri, aýakgaplar we sport bra üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu uzyn forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota ,, gowy uzalmagy we arassa gurluşyny üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu köýnek matalaryndan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Strhli uzyn forma matalary öndürmek, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, forma matamyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.
Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa
Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.
Huasheng her aýda täze forma matasyny çykarýar.

Hyzmat
Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matamyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe
Jübüt mata üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar
Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler