moda geýim mata

 • Polo köýnek üçin 100% poliester pike trikota fabric mata

  Polo köýnek üçin 100% poliester pike trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS014 element belgisi bolan bu piki trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike mata ...
 • 83 Sanly çap edilen poliester 17 spandex ýekeje forma matasy

  83 Sanly çap edilen poliester 17 spandex ýekeje forma matasy

  Önümiň parametrleri: HS658 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy matasy, 83% poliester we 17% spandex bilen örülendir.Bu sanly çap matasy owadan dizaýnlar bilen ýumşak el duýgusyna eýe.Matada çap etmek üçin öz dizaýnlarymyz bar, islegleriňize görä düzüp bilersiňiz ýa-da sanly yzlary döretmek üçin köp grafiki dizaýn programmalaryny ulanyp bilersiňiz.Geýmek tejribesi hakykatdanam gowy.Bu elastik we com ...
 • Egin-eşik üçin gaýtadan işlenen RPET 95% poliester 5% spandex elastik pike matany köpeldiň

  Egin-eşik üçin gaýtadan işlenen RPET 95% poliester 5% spandex elastik pike matany köpeldiň

  Önümiň beýany: HS684 makala belgimiz bolan bu piki mata 95% poliester we 5% spandex bilen örülendir.RPET matasy ýa-da gaýtadan işlenen polietilen teraftalat, ýüze çykýan gaýtadan ulanylýan we dowamly materialyň täze görnüşidir.Bu matany ulanmak, ummanlarymyzdan we zibil taşlanýan ýerlerimizden plastik materiallary, esasanam suw çüýşelerini azaldyp biler.Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matasy ...
 • Egin-eşik üçin kiçijik ýalpyldawuk göwher poliester quakkard trikota fabric mata

  Egin-eşik üçin kiçijik ýalpyldawuk göwher poliester quakkard trikota fabric mata

  Düşündiriş HS511 elementi bolan bu poliester quakkard trikota fabric mata, 70 deniýer 100% poliester filament ýüplügi bilen örülendir.Bu quakkard trikota fabric matanyň ýalpyldawuk göwher nagşy bar.Bu dem alýan we çydamly mata, tötänleýin eşikler, sport eşikleri, işjeň eşikler, açyk sport eşikleri we ş.m. üçin ajaýyp, agramy, reňk ýumşak we beýleki funksiýalar üçin düzülip bilner.Müşderiniň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin ...
 • Poliester pagta mata matalary işjeň geýmek üçin TC trikota fabric mata

  Poliester pagta mata matalary işjeň geýmek üçin TC trikota fabric mata

  Düşündiriş HS912 makala belgimiz bolan bu poliester pagta mata, 80% poliester we 20% pagta bilen örülendir.TC dokma trikota qu quakkard matasynyň öň tarapynda gaty owadan we arka tarapynda tekiz dokumasy bar, bu bolsa gowy görünýär.Handumşak el duýgusy we rahat geýmek, ony işlemek üçin köpugurly mata öwürýär.Bu poliester pagta quakkard matasy dem alýar.Bu bolup biler ...
 • Poliester ýekeje forma matasy

  Poliester ýekeje forma matasy

  Düşündiriş FTT-WB003 makala belgimiz bolan bu poliester ýeke formaly mata, 100% poliester 200 deniýer bilen örülendir.Jerseyeke formanyň matasynyň ýüz tarapynda bir görnüşi, tersine başga görnüşi bar.Gyralary egreler ýa-da togalanar.Giňligi boýunça uzynlyk takmynan iki esse uzyn.Jersi matasy ýumşak we bedene amatly bolmaly.Tseke köýnek, esasan Ts ýasamak üçin ulanylýar ...
 • Poliester trikota p mata

  Poliester trikota p mata

  Düşündiriş FTT-WB357 makala belgimiz bolan bu poliester trikota p piki matasy, 100% poliester bilen örülendir.Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pique f ...
 • Poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata

  Poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata

  Düşündiriş FTT-WB5827 makala belgimiz bolan bu poliester spandex uzaldylan mata, 97% poliester we 3% spandeks bilen örülendir.Poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Handumşak eli bar, esasanam giňlik ugrunda gowy çeýeligi we görnüşi saklanýar.Bu poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata, boýunlar, gysgyçlar, bil baglary, pijama, toplar we faslar üçin ajaýyp ...
 • Pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy

  Pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy

  Düşündiriş Bu pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy, FTT-WB5983 makala belgimiz, 45% pagta we 55% poliester bilen örülendir.Bu mata pagta we poliester bilen garylyp, tegmile we tegmile çydamly, dem alýan we kiçelmäge meýilli edýär.Şeýle-de bolsa, el degirmek üçin ýumşak we amatly bolmagyny dowam etdirýär.Bu pagta poliester garyndy gulp matasy goşa trikota fabric mata we ol ...