Pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy

Gysga düşündiriş:

Pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy

No.ok.

FTT-WB5983

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

183 sm

280g / m2

45% pagta 55% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Iki äheň.Iki gezek trikota ..

Elýeterli bejergiler

Gury, bakteriýa garşy, gaýtadan işlenen


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy, makala belgimiz FTT-WB5983, 45% pagta we 55% poliester bilen örülendir.

Bu mata pagta we poliester bilen garylyp, tegmile we tegmile çydamly, dem alýan we kiçelmäge meýilli edýär.Şeýle-de bolsa, el degirmek üçin ýumşak we amatly bolmagyny dowam etdirýär.Bu pagta poliester garyşyk gulp matasy goşa trikota fabric mata bolup, iki gapdalynda iki dürli reňk bar.

Bu pagta poliester garylan birek-birege trikota fabric mata salon geýimleri, üstleri, futbolkalary, baklary, örtükleri we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu goşa trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu goşa trikota fabrics matalardan gökden tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Doublehli goşa trikota fabric matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Baglanan trikota fabric matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir-birine bagly trikota fabric matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler