Katýon poliester spandex mélange formasy matasy

Gysga düşündiriş:

Katýon poliester spandex mélange formasy matasy

No.ok.

FTT-WB180

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi

170 sm

180g / m2

9% Spandex 91% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Iki ýol uzalýar.Softumşak degmek.Melange zolaklary.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy / mikroblara garşy, sowatma , gaýtadan işlenildi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu kationiki poliester spandex mélange forma matasy, makala belgimiz FTT-WB180, 9% spandex (elastan), 91% poliester bilen dokalan.

Kationiki poliester spandex mélange forma matasy, başga bir effekt döretmek üçin boýalan süýümleriň garyndysy bilen örülendir.Melange formasy matasynda çal ýa-da çal reňkli başga reňk bar.Häzirki wagtda mélange formasy matamyz üçin aşakdaky reňkli reňkler bar.

Gülgüne / gyrmyzy, gyzgyn gülgüne / fuksiýa, firuzeli / korol, gül / goňur,

Çal / gara, çakyr / gara, gyrmyzy / gara, merjen / gara we denim / gara

Çyglylygy süpürmek, mikroblara garşy sowatmak ýaly bejergiler bar.Eartheri has gowy goramak üçin bu mélange formasynyň matasynda gaýtadan işlenen poliester ýüplükleri ulanyp bileris.

Bu kationiki poliester spandex mélange formasy matalar, aýak gyzdyryjylar, sport şortikleri, içki eşikler, sport brazalary üçin ajaýyp.Çyglylygy bedenden daşlaşdyrar we ysyň siňmegine garşy durar.Bu melanj formasy matasy, geýen adamyň fiziki işjeňligi wagtynda gurak we yssyz saklar.Geýmek gaty amatly.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu melange formasy matalary Europeewropadan hödürlenen ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokalan maşyn inçe trikota ,, gowy uzalmagy we arassa gurluşyny üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu gök reňkli matalardan gökden başlap tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Melange formasy matalarynyň hemmesi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, melanj uzalýan matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Melanj uzalýan matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý melanj uzaldylan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir uzyn matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Uzyn köýnekli matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler