Sport eşikleri üçin poliester we spandex sowadyjy melange formasy matasy

Gysga düşündiriş:

Sport eşikleri üçin poliester we spandex sowadyjy melange formasy matasy

No.ok.

HS248

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

155 sm

180g / m2

90,4% poliester 9,6% Spandex

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzalma, Softumşak degmek, Dem almak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri:

Bu poliester spandex forma matasy, makala belgimiz HS248, 90,4% poliester we 9,6% spandeks bilen örülendir.

Poliester spandex melange formasy matasy, melange täsirini döretmek üçin boýalan süýümleriň garyndysy bilen örülendir.Melange formasynyň matasynda çal ýa-da çal reňkli başga reňk bar.Häzirki wagtda melange formasy matamyz üçin aşakdaky deri reňkleri bar.

Gülgüne / gyrmyzy, gyzgyn gülgüne / fuksiýa, firuzeli / korol, gül / goňur,

Çal / gara, çakyr / gara, gyrmyzy / gara, merjen / gara we denim / gara.

Çyglylygy süpürmek, mikroblara garşy sowatmak ýaly bejergiler bar.Eartheri has gowy goramak üçin bu melange formasynyň matasynda gaýtadan işlenen poliester ýüplükleri ulanyp bileris.

Bu poliester spandex melange formasy matalar, aýak gyzdyryjylar, sport şortikleri, içki eşikler, sport brazalary üçin ajaýyp.Çyglylygy bedenden daşlaşdyrar we ysyň siňmegine garşy durar.Bu melange forma matasy, geýen adamyň fiziki işjeňligi wagtynda gurak we yssyz saklar.Geýmek gaty amatly.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu Jersi matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, jorap matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota form forma matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler