forma mata

 • Trikota fabric matadan deri poliester kationik spandex formasy

  Trikota fabric matadan deri poliester kationik spandex formasy

  Önümiň beýany: HS248 element belgisi bolan bu çygly poliester kationiki spandex formasy matasy, 90,4% poliester we 9,6% spandeks bilen örülendir.Çyglylygy süpürýän mata çalt gury mata hem diýilýär.Çygly örme matalary ýörite süýümi ulanýar ýa-da çyglylygy we derini deriden gaty çalt çekip, matanyň ýüzüne geçirip bolýan ýokary siňdiriş tehnologiýasy bilen birleşdirilýär we h ...
 • Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

  Gaoga aýaklary üçin 88 ATY poliester 12 spandex ýekeje forma matasy

  Düşündiriş HS2103 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy trikota fabric mata, 88% poliester we 12% spandeks bilen örülendir.ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, düşegiň kemçilikleri kän däl ...
 • 87 Poliamid aty 13 elastan uzaldylan ýoga matasy

  87 Poliamid aty 13 elastan uzaldylan ýoga matasy

  Düşündiriş HS2102 makala belgimiz bolan bu poliamid spandeks matasy, 87% poliamid we 13% spandeks bilen örülendir.ATY, doly ady howa dokma ýüplügi, ýalan egrilen dokma ýüplükleriň sintetiki eli üçin ajaýyp ornudyr.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, pagta ýaly pagta kemçilikleri köp däl ...
 • Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

  Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

  Önümiň beýany: HS2101 makala belgimiz bolan bu ATY poliester spandex mata matasy, 87% poliester we 13% spandex bilen örülendir.ATY, howa dokumasy ýüplük, howa reaktiw dokumasy arkaly öndürilen gibrid dokma ýüplükdir.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.ATY çyzygy köp dürli t üpjün etmek üçin dürli ýüplükleri üstünlikli birleşdirýär ...
 • Sport eşikleri we futbolka üçin 100% poliester ýeke jorap trikota fabric mata

  Sport eşikleri we futbolka üçin 100% poliester ýeke jorap trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS230 makala belgimiz bolan bu poliester forma matasy 100% poliester bilen örülendir.Jerseyeke formanyň matasynyň ýüz tarapynda bir görnüşi, tersine başga görnüşi bar.Gyralary egreler ýa-da togalanar.Giňligi boýunça uzynlyk takmynan iki esse uzyn.Jersi matasy ýumşak we bedene amatly bolmaly.Forseke jersi trikota fabric mata, T ýasamak üçin köplenç ulanylýar ...
 • Sportumşak poliester neýlon spandex sport eşikleri üçin ýeke-täk forma trikota fabric mata

  Sportumşak poliester neýlon spandex sport eşikleri üçin ýeke-täk forma trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS614 makala belgimiz bolan bu poliester neýlon spandex formasy matasy 34% poliester, 55% neýlon we 11% spandeks bilen örülendir.Bu uzaldylan ýekeje forma matasy ýumşak el duýgusyna eýedir we dem alýar, geýeniňizde sizi sowuk duýýar.Bu forma trikota fabric mata poliester, neýlon we spandeks garyndylarydyr, neýlon bilen poliesteriň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Oňaýly we gowy s ...
 • Sport eşikleri üçin ýokary hilli poliester spandex ýeke formasy trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin ýokary hilli poliester spandex ýeke formasy trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS069 makala belgimiz bolan bu spandeks formasy trikota fabric mata, 92% poliester we 8% spandeks bilen örülendir.Bu ýekeje forma trikota fabric mata ýumşak, uzyn we dem alýar.Suwuk drape we uzaldyş aýratynlyklary, köýnekli trikota fabric matany akýan köýnekleri, sport eşiklerini, sport formasyny, sport eşiklerini, aýakgaplaryny we sport braýkasyny döretmek üçin ajaýyp edýär.Mata üçin dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Egin-eşik üçin poliester spandex elastik uzaldylan likra ýekeje forma matasy

  Egin-eşik üçin poliester spandex elastik uzaldylan likra ýekeje forma matasy

  Önümiň beýany: HS004 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy 90% poliester we 10% spandex bilen örülendir.Bu ýekeje forma trikota fabric mata ýumşak, uzyn we dem alýar.Suwuk drape we uzaldyş aýratynlyklary, köýnekli trikota fabric matany akýan köýnekleri, sport eşiklerini, sport formasyny, sport eşiklerini, aýakgaplaryny we sport braýkasyny döretmek üçin ajaýyp edýär.Mata görä dürli funksiýalary edip bileris ...
 • 60% poliester 40% sport eşikleri üçin pagta ak reňkli trikota fabric mata

  60% poliester 40% sport eşikleri üçin pagta ak reňkli trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS737 makala belgimiz bolan bu pagta formasy mata, 60% poliester we 40% pagta bilen örülendir.Bu poliester pagta formasy trikota fabric mata ýumşak el duýgusyna eýe.Önümlerimiziň iň gyzgyn satuwy.Pagtanyň ýumşaklygy we poliesteriň çydamlylygy bar.Mehaniki elastik we amatly, ony her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata öwürýär Bu ýumşak pagta formasy ...
 • Sport eşikleri üçin täze dizaýn zolakly kationiki uzaldylan forma matasy

  Sport eşikleri üçin täze dizaýn zolakly kationiki uzaldylan forma matasy

  Önümiň beýany: HS177 makala belgimiz bolan bu kationiki poliester spandex matasy, 48% poliester, 40% kation we 11,5% spandeks bilen örülendir.Bu uzyn forma matasy ýumşak el duýgusyna eýe we zolak dizaýny matany aýratyn görkezýär.Dürli reňkleri birleşdirip bileris.Oňaýly we ýokary uzalýan, ony her dürli eşik üçin gaty amatly mata öwürýär.Bu kationiki fabri ...
 • 83 Sanly çap edilen poliester 17 spandex ýekeje forma matasy

  83 Sanly çap edilen poliester 17 spandex ýekeje forma matasy

  Önümiň parametrleri: HS658 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy matasy, 83% poliester we 17% spandex bilen örülendir.Bu sanly çap matasy owadan dizaýnlar bilen ýumşak el duýgusyna eýe.Matada çap etmek üçin öz dizaýnlarymyz bar, islegleriňize görä düzüp bilersiňiz ýa-da sanly yzlary döretmek üçin köp grafiki dizaýn programmalaryny ulanyp bilersiňiz.Geýmek tejribesi hakykatdanam gowy.Bu elastik we com ...
 • Sport eşikleri üçin poliester we spandex sowadyjy melange formasy matasy

  Sport eşikleri üçin poliester we spandex sowadyjy melange formasy matasy

  Önümiň parametrleri: HS248 makala belgimiz bolan bu poliester spandex formasy matasy 90,4% poliester we 9,6% spandex bilen örülendir.Poliester spandex melange formasy matasy, melange täsirini döretmek üçin boýalan süýümleriň garyndysy bilen örülendir.Melange formasynyň matasynda çal ýa-da çal reňkli başga reňk bar.Melange formasy matamyz üçin aşakdaky heather reňkler bar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2