Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzyn aýak matasy

Gysga düşündiriş:

Pagta el bilen duýulýan 87% poliester ATY 13% spandex uzalýan aýak matasy

No.ok.

HS2101

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

150 sm

330g / m2

87% poliester ATY 13% Spandex

Tehniki aýratynlyklary

Uzatmak, pagta el bilen duýmak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu ATY poliester spandex mata matasy, makala belgimiz HS2101, 87% poliester we 13% spandex bilen örülendir.

ATY, howa dokumasy ýüplük, howa reaktiw dokumasy arkaly öndürilen gibrid dokma ýüplükdir.ATY matalar sintetiki süýümleriň artykmaçlyklaryny we funksiýalaryny saklamak bilen, pagta meňzeş el duýgusyna eýe.ATY çyzgysy galyňlygy we bölekleri saýlamak üçin dürli ýüplükleri üstünlikli birleşdirýär.

Bu ATY uzaldylan mata uzalýar we ýumşak pagta el duýgusy bar, ýoga geýmek, sport aýakgaplary, sport eşikleri we ş.m. üçin ajaýyp, çyglylygy ýuwmak, çalt guratmak ýaly müşderiniň talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýalary edip bileris. anti-bakteriýa we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu ATY matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu ATY matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.ATY matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, ATY matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligitrikota fabric mataulanylyş derejesi 95% -den ýokarydyr.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda ATY matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe ATY matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

ATY matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler