Poliester ýekeje forma matasy

Gysga düşündiriş:

Poliester ýekeje forma matasy

No.ok.

FTT-WB003

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi

183 sm

180g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak.Biraz uzat.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatma , Gaýtadan işlenýär


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester ýeke formaly mata, FTT-WB003 makala belgimiz, 100% poliester 200 deniýer bilen örülendir.

Jerseyeke formanyň matasynyň ýüz tarapynda bir görnüşi, tersine başga görnüşi bar.Gyralary egreler ýa-da togalanar.Giňligi boýunça uzynlyk takmynan iki esse uzyn.Jersi matasy ýumşak we bedene amatly bolmaly.

Leeke köýnek, köplenç futbolka ýasamak üçin ulanylýar.Akýan köýnekleri, ajaýyp üstleri, rahat aýakgaplary we ş.m. döretmek üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokalan maşyn inçe trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu köýnek matalaryndan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, forma matamyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.
Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa
Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.
Huasheng her aýda täze forma matasyny çykarýar.

Hyzmat
Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matamyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe
Jübüt mata üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar
Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler