Almaz mesleri bilen DTY poliester örtükli mata

Gysga düşündiriş:

Kurtka üçin göwher göwherli DTY poliester örtükli mata

No.ok.

FTT10262

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Mata mata

150 sm

78g / m2

100% poliester DTY

Tehniki aýratynlyklary

Dem alýan.Handumşak el duýgusy.Biraz uzaldy.Içiňi görmek.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu DTY poliester örtükli mata, makala belgimiz FTT10262, göwher tor bar.Bu dem alýan we ýumşak tor matasy.Şol bir wagtyň özünde, DTY ýüplüginiň tehniki aýratynlyklary sebäpli birneme uzaldyldy.

Bu örtükli mata, işjeň eşikleriň we penjekleriň aşagy hökmünde ulanylýar.Mata matalary dem alýar we bedeniň derini süpürip bilýänligi üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, göwher deşikli bu DTY mata ýyly we çydamly.Bu tötänleýin eşikleriň, sport şortikleriniň we dynç alyş eşikleriniň beýleki önümleri üçin amatly.

DTY ýylylyk bilen işlenýän we bükülen poliester çyzylan dokma ýüplük diýilýär.DTY poliester ýüplükleri örülen trikota m mata ýumşak we amatly täsir eder.Bu gahrymanlar, DTY matany matalar we dokma dünýäsine ajaýyp goşundy hökmünde ýasaýarlar.Dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu matalar Europeewropadan hödürlenen ösen dokma maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokma enjamy inçe trikota ,, birmeňzeş tor we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Meshli matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Mata matalaryny ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Mata matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler