Poliester spandex deşikli balyk göz mata matasy

Gysga düşündiriş:

Poliester spandex deşikli balyk göz mata matasy

No.ok.

FTT-WB286

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard matasy

160 sm

140g / m2

87% poliester 13% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzatma.Softumşak degmek.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gaýtadan işlemek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester spandex perforasiýa edilen balyk göz mata matasy, makala belgimiz FTT-WB286, 87% poliester we 13% spandeks bilen örülendir.

Poliester spandex perforasiýa edilen balyk göz mata matasynyň öň tarapynda tor gurluşy bar we arka tarapynda tekiz.Softumşak degen dört taraplaýyn uzaldylan mata.

Bu poliester spandex deşikli balyk göz mata matasy dem alýar we sport eşikleri, işjeň eşikler, üstler we ýoga geýimleri we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu quakkard matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu quakkard matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Quakkard matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda quakkard matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe quakkard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakkard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler