Sport köýnegi üçin 87,8% poliester we 12,2% spandex quakkard mata matasy

Gysga düşündiriş:

Sport köýnegi üçin 87,8% poliester we 12,2% spandex quakkard mata matasy

No.ok.

HS993

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard mata

160 sm

170g / m2

87,8% poliester 12.2% Spandex

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak, uzalýan, dem alýan

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu quakkard matasy, HS993 elementi, 87,8% poliester we 12,2% spandeks bilen örülendir.

Bu poliester spandex mikro mata matasy dem alýar, sebäbi matanyň kiçijik deşik gurluşy bar.Çyglylygy süpürmek ýaly dürli funksional bezeg bilen bejermek mümkin we sport eşikleri, işjeň eşikler, üstler we tötänleýin eşikler we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu uzaldylan quakard trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quakkard matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda quakkard matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe quakkard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakkard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler