gulp mata

 • Polo köýnek üçin çalt gury 100% poliester pike trikota fabric mata

  Polo köýnek üçin çalt gury 100% poliester pike trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS5885 element belgisi bolan bu çalt gury poliester pike matasy, 100% poliester bilen örülendir.Çalt gury mata çyglylygy süpürýän mata hem diýilýär.Çygly örýän matalar ýörite süýümi ulanýar ýa-da çyglylygy we derini deriden gaty çalt çekip, matanyň ýüzüne geçirip bolýan, şeýle hem ýaýramaga kömek edýän ýokary siňdiriş tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.
 • Aktiw eşikler üçin poliester goşa trikota quick çalt guradyjy mata

  Aktiw eşikler üçin poliester goşa trikota quick çalt guradyjy mata

  Önümiň beýany: Bu goşa trikota quick çalt guradyjy mata, HS5812 elementi, 100% poliester bilen örülendir.Çalt guratýan mata çyglylygy süpürýän mata hem diýilýär.Çyglylygy örtýän mata, bedenden çyglylygy matanyň daşky ýüzüne çykarmak we howada bugarmagyna mümkinçilik berýän mata.Başgaça aýdylanda, çyglylygy örtýän matalar sizi guratmak üçin niýetlenendir.Sebäbi ...
 • 75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

  75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

  Düşündiriş HS2105 makala belgimiz bolan bu neýlon spandeks biri-birine baglanan mata, 75% neýlon we 25% spandeks bilen örülendir.Şetdaly deri biri-birine bagly trikota fabric matanyň iki tarapy çotga.Çotga matany ýumşak süet ýaly duýgy we inçe lenta görnüş berýär.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.25% spandex mazmuny bilen bu matanyň ajaýyp uzynlygy bar, ýoga geýmek, sport aýakgaplary üçin ajaýyp ...
 • 82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

  82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS2104 makala belgimiz bolan bu poliamid elastan gulp matasy, 82% neýlon we 18% spandeks bilen örülendir.Neýlon spandex gulplanan trikota fabric matamyzyň iki tarapynda-da tekiz eli bar.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.Gowy gysyş bilen orta agramly gulp matasy.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Singleeke eşikli matadan has galyň, whi ...
 • Polo köýnek üçin agyr agramly poliester spandex galyň pique uzaldylan mata

  Polo köýnek üçin agyr agramly poliester spandex galyň pique uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS191 makala belgimiz bolan bu trikota trikota fabric mata, 91,5% poliester we 8,5% spandeks bilen örülendir.Bu agyr agramly pique polo matasy goşa trikota fabric matanyň bir görnüşidir.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Je bilen deňeşdirilende ...
 • Lomaý poliester gulpy 1 * 1 gapyrga trikota fabric mata

  Lomaý poliester gulpy 1 * 1 gapyrga trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS497 makala belgimiz bolan bu poliester gapyrga matasy, 100% poliester bilen örülendir.Ipasama mata, käwagt turba trikota as hem diýilýär, trikota ,, uzyn mata bolup, ýeň ýaly zatlary çeňňege ýygnamaga mümkinçilik berer ýa-da egin-eşikdäki monjuklary we goltuklary gutaryp biler.Käte üstleri, kiçi yubkalary we köýnekleri ýasamak üçin hem ulanylýar.Mata akor üçin dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Çeňňek üçin agyr agram 1 * 1 poliester lentaly trikota fabric mata

  Çeňňek üçin agyr agram 1 * 1 poliester lentaly trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS2041 makala belgimiz bolan bu poliester gapyrga matasy, 100% poliester bilen örülendir.Ipasama mata, käwagt turba trikota as hem diýilýär, trikota ,, uzyn mata bolup, ýeň ýaly zatlary çeňňege ýygnamaga mümkinçilik berer ýa-da egin-eşikdäki monjuklary we goltuklary gutaryp biler.Käte üstleri, kiçi yubkalary we köýnekleri ýasamak üçin hem ulanylýar.Mata akso üçin dürli funksiýalary edip bileris ...
 • Polo köýnek üçin moda stili poliester spandex pique trikota stret uzaldylan mata

  Polo köýnek üçin moda stili poliester spandex pique trikota stret uzaldylan mata

  Önümiň beýany: HS684 makala belgimiz bolan bu piki trikota fabric mata, 95% poliester we 5% spandeks bilen örülendir.Bu pique polo matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, ...
 • Polo köýnek üçin ýokary hilli 100% poliester pike trikota m örülen mata

  Polo köýnek üçin ýokary hilli 100% poliester pike trikota m örülen mata

  Önümiň beýany: HS443 makala belgimiz bolan bu piki trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu pique polo matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike mata ...
 • 37% Pagta 63% poliester birleşdiriji trikota fabric mata

  37% Pagta 63% poliester birleşdiriji trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS226 elementi bolan bu gulplanan trikota fabric mata, 37% pagta we 63% poliester bilen örülendir.Bu poliester pagta matasy poliester ýüzi we arkasy pagta bilen goşa forma.Içki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligi, gowy çyzmak we gyrmak aňsat däl artykmaçlyklaryna eýedir.Bu polikoton gulp matasy dokma k ...
 • Mekdep formasy üçin galyň poliester gulp trikota fabric mata

  Mekdep formasy üçin galyň poliester gulp trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS067 element belgisi bolan bu gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Bu mata mekdep formasy, her dürli awtoulag üçin amatly ...
 • Lomaý 100% poliester interlock açyk trikota sport sport eşikleri mata

  Lomaý 100% poliester interlock açyk trikota sport sport eşikleri mata

  Önümiň beýany: HS080 element belgisi bolan bu gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Mehaniki elastik we amatly geýim tejribesi bar, bu ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4