Lomaý 100% poliester interlock açyk trikota sport sport eşikleri mata

Gysga düşündiriş:

Lomaý 100% poliester interlock açyk trikota sport sport eşikleri mata

No.ok.

HS080

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

180m

180 / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Göz ýaşyna çydamly, gysyş, berk, ýumşak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu özara baglanyşyk matasy, HS080 elementi, 100% poliester bilen örülendir.

Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Mehaniki elastik we amatly geýim tejribesi bar, ony her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata öwürýär.

Bu gulp matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Qualityokary hilli we ýumşaklyk bilen sport eşiklerinde, ýokarky, işjeň geýimlerde, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, sowatmak we bakteriýalara garşy müşderi talaplaryna görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu biri-birine bagly matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu biri-birine bagly matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Interhli gulplanan matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Özara matanyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze bir-birine baglanan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir özara matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota inter gulp matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler