Sport eşikleri üçin 100% poliester 75D mata matasy

Gysga düşündiriş:

Sport eşikleri üçin 100% poliester 75D mata matasy

No.ok.

HS087

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Mata mata

163 sm

135g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Dem alýan, el-aýak duýgusy

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu poli mata matasy, makala belgimiz HS087, 100% poliester bilen örülendir.

Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli deşik nagşy bolan açyk dokalýar.Bu poliester tor matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, berk trikota net tor matasydyr.

Bu trikota m örülen mata ýeňil, howaly we görnüşini gowy saklaýan sport eşikleri, sport formasy we asma we ş.m. üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu matalar ösen örme trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu quakkard matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Materiallarymyzy öndürmek, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Tor mata ulanylyşynyň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda täze mesh seriýasyny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Mata matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler