Çygly poliester spandex mikro mesh uzalýan mata

Gysga düşündiriş:

Çygly poliester spandex mikro mesh uzalýan mata

No.ok.

HS5952

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard mata

150 sm

185g / m2

90% poliester neýlon 10% Spandex bilen garyldy

Aýratynlyklary

Çalt gury / süpürmek / dem almak

Goýmalar

Açyk / sport eşikleri / futbolka / Çagalaryň eşigi / öý haýwanlary / esbaplary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

HS5952 elementi bolan bu çyglylyk poliester spandex mikro mata matasy, neýlon we 10% spandeks bilen garylan 90% poliester bilen örülendir.

Çyglylygy süpürýän mata çalt gury mata hem diýilýär.Çygly matalar ýörite süýümi ulanýarlar ýa-da çyglylygy we derini deriden gaty çalt çekip, matanyň ýüzüne geçirip bolýan, şeýle hem matanyň üstünde has giň / çalt ýaýramaga kömek edýän ýokary siňdiriş tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.

Der süpürmek häsiýeti sebäpli, çyglylygy örtýän mata, açyk sport görnüşlerinde ulanylýan islendik sport eşikleri, işjeň eşikler ýa-da eşikler üçin iň amatly materialdyr.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu çygly matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu çygly matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy alada ederler.Çyglylygy örtýän matalaryň hemmesi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, öndürijiligimizi we hilimizi üpjün etmek üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýärçyglylykmatalar halkara senagat standartlaryndan ýokarydyr.

Kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligiçyglylykmatany ulanmagyň derejesi 95% -den ýokary.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng täze seriýasyny çykardykörülen matalar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir üpjün etmeýärisçyglylykmatalarymyza müşderilerimize, şeýle hem ajaýyp hyzmat we çözgüt hödürleýär.

Tejribe

16 ýyllyk tejribe bilençyglylykmatalar, Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler