Sport futbolkasy üçin 100% poliester inedördül tor çalt gury mata

Gysga düşündiriş:

Sport futbolkasy üçin 100% poliester inedördül tor çalt gury mata

No.ok.

HS5921

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard mata

183 sm

150g / m2

100% poliester

Aýratynlyklary

Çalt gury / süpürmek / dem almak

Goýmalar

Açyk / sport eşikleri / futbolka / Çagalaryň eşigi / öý haýwanlary / esbaplary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu inedördül tor çalt gury mata, HS5921 elementi, 100% poliester bilen örülendir.

Çalt gury mata çyglylygy süpürýän mata hem diýilýär.Çygly matalar ýörite süýümi ulanýarlar ýa-da çyglylygy we derini deriden gaty çalt çekip, matanyň ýüzüne geçirip bolýan, şeýle hem matanyň üstünde has giň / çalt ýaýramaga kömek edýän ýokary siňdiriş tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.

Der süpürmek häsiýeti sebäpli, çyglylygy örtýän mata, açyk sport görnüşlerinde ulanylýan islendik sport eşikleri, işjeň eşikler ýa-da eşikler üçin iň amatly materialdyr.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu çalt gury matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu çalt gury matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quickhli çalt gury matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, çalt gury matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Çalt gury matany ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe çalt gury matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Çalt gury matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler