Sport eşikleri üçin neýlon poliester we spandex ýokary uzyn melange quakkard mata matasy

Gysga düşündiriş:

Sport eşikleri üçin neýlon poliester we spandex ýokary uzyn melange quakkard mata matasy

No.ok.

HS255

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard matasy

150 sm

185g / m2

49.5% poliester, 39% neýlon, 11,5% spandeks

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzalma, Softumşak degmek, Dem almak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu jakard trikota fabric mata, makala belgimiz HS255, 49,5% poliester39% neýlon we 11,5% spandeks bilen örülendir.

Bu uzaldylan quakkard mata matasy kebelek tor gurluşyna eýe.Dem alýan we uzalýan, sport bilen meşgullanmak üçin ajaýyp mata öwürýär.

Bu kebelek tor matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Inçe we ýumşak el duýgusy bilen sport formasynda, sport eşiklerinde, işjeň eşiklerde, toplarda, asma we ş.m. giňden ulanylýar. Müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris, çyglylyk, süpürmek, çalt gury we garşy bakteriýalar.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu quakkard matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu quakard matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quakkard matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe quakkard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakkard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler