Poliester pagta mata matalary işjeň geýmek üçin TC trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

Poliester pagta mata matalary işjeň geýmek üçin TC trikota fabric mata

No.ok.

HS912

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard matasy

190 sm

210g / m2

80% poliester 20% pagta

Tehniki aýratynlyklary

Amatly eşik, Softumşak degmek.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, ekologiýa taýdan arassa.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester pagta mata matasy, HS912 makala belgimiz, 80% poliester we 20% pagta bilen örülendir.

TC dokma trikota qu quakkard matasynyň öň tarapynda gaty owadan we arka tarapynda tekiz dokumasy bar, bu bolsa gowy görünýär.Handumşak el duýgusy we rahat geýmek, ony işlemek üçin köpugurly mata öwürýär.

Bu poliester pagta quakkard matasy dem alýar.Çyglylygy süpürmek ýaly dürli funksional bezeg bilen bejermek mümkin we sport eşikleri, işjeň eşikler, üstler we tötänleýin eşikler we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu quakkard matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quakkard matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda quakkard matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe quakkard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakkard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler