Egin-eşik üçin gaýtadan işlenen RPET 95% poliester 5% spandex elastik pike matany köpeldiň

Gysga düşündiriş:

Egin-eşik üçin gaýtadan işlenen RPET 95% poliester 5% spandex elastik pike matany köpeldiň

No.ok. HS684
Trikota structure gurluşy Giňligi (+ 3% -2%) Agramy (+/- 5%) Kompozisiýa
Özara mata 183 sm 185g / m2 95% poliester 5% Spandex
Tehniki aýratynlyklary Gowy uzalma, Softumşak degmek, Dem almak
Elýeterli bejergiler Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Makala belgimiz HS684 bolan bu pike mata 95% poliester we 5% Spandex bilen örülendir.

RPET matasy ýa-da gaýtadan işlenen polietilen teraftalat, ýüze çykýan gaýtadan ulanylýan we dowamly materialyň täze görnüşidir.Bu matany ulanmak, ummanlarymyzdan we zibil taşlanýan ýerlerimizden plastik materiallary, esasanam suw çüýşelerini azaldyp biler.

Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Bu poliester trikota p piki matasy polo köýnek, köýnek, tennis yubka we golf geýimi we ş.m.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu piki trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu piki trikota fabrics matalardan gökden tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Pik trikota matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Baglanan trikota fabric matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir-birine bagly trikota fabric matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler