Egin-eşik üçin kiçijik ýalpyldawuk göwher poliester quakkard trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

Egin-eşik üçin kiçijik ýalpyldawuk göwher poliester quakkard trikota fabric mata

No.ok.

HS511

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard mata

183 sm

150g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak, pes uzalýan, çydamly, ýalpyldawuk göwher nagşy

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester quakkard trikota fabric mata, HS511 element belgisi, 70 deniýer 100% poliester filament ýüplügi bilen örülendir.

Bu quakkard trikota fabric matanyň ýalpyldawuk göwher nagşy bar.Bu dem alýan we çydamly mata, tötänleýin eşikler, sport eşikleri, işjeň eşikler, açyk sport eşikleri we ş.m. üçin ajaýyp, agramy, reňk ýumşak we beýleki funksiýalar üçin düzülip bilner.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu quakkard matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quakkard matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda quakkard matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe quakkard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakkard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler