Poliester trikota p mata

Gysga düşündiriş:

Poliester trikota p mata

No.ok.

FTT-WB357

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

185 sm

150g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Dem alýan.Softumşak degmek.

Elýeterli bejergiler

Gurak, bakteriýa garşy, sowadyjy, gaýtadan işlenen


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester trikota p piki matasy, makala belgimiz FTT-WB357, 100% poliester bilen örülendir.

Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike matasy çydamly we ölçegi we gurluşy bar, derini az görkezýär..Etmezçiligi, birneme has ýygyrt bolýar.

Bu poliester trikota p piki matasy polo köýnek, köýnek, tennis yubka we golf geýimi we ş.m.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu piki trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu piki trikota fabrics matalardan gökden tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Pik trikota matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Baglanan trikota fabric matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir-birine bagly trikota fabric matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler