83 Sanly çap edilen poliester 17 spandex ýekeje forma matasy

Gysga düşündiriş:

83 Sanly çap edilen poliester 17 spandex ýekeje forma matasy

No.ok.

HS658

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

170 sm

200g / m2

83% poliester 17% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzalma, Softumşak degmek, Dem almak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri:

Bu poliester spandex forma matasy, makala belgimiz HS658, 83% poliester we 17% spandex bilen örülendir.

Bu sanly çap matasy owadan dizaýnlar bilen ýumşak el duýgusyna eýe.Matada çap etmek üçin öz dizaýnlarymyz bar, islegleriňize görä düzüp bilersiňiz ýa-da sanly yzlary döretmek üçin köp grafiki dizaýn programmalaryny ulanyp bilersiňiz.Geýmek tejribesi hakykatdanam gowy.Elastik we amatly, ony her dürli eşik üçin gaty amatly mata öwürýär.

Bu uzyn köýnek matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Qualityokary hilli, galyň we ýumşaklyk bilen eşiklerde, işjeň eşiklerde, sport eşiklerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, çalt guratmak we bakteriýalara garşy müşderi talaplaryna görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu Jersi matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, jorap matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota form forma matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler