Çalt guradyjy poliester spandex işjeň eşikler üçin ýekeje melange matasy

Gysga düşündiriş:

Çalt guradyjy poliester spandex işjeň eşikler üçin ýekeje melange matasy

No.ok.

HS323

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

170 sm

240g / m2

91,5% poliester 8.5% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzalma, Softumşak degmek, Dem almak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu poliester spandex formasy melange matasy, makala belgimiz HS323, 91,5% poliester we 8,5% spandeks bilen örülendir.

Bu ýekeje forma matasy melange stili bilen ýumşak el duýgusyna eýedir we melange reňklerini sazlap bileris.Elastik we çalt guratmak, ony her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata öwürýär.

Bu forma melange matasy dokma maşynlary bilen öndürilýär.Qualityokary hilli we ýumşaklyk bilen sport eşiklerinde, işjeň eşiklerde, toplarda, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, sowatmak we bakteriýalara garşy müşderi talaplaryna görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu Jersi matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, forma matamyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.
Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa
Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.
Huasheng her aýda täze forma matasyny çykarýar.

Hyzmat
Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matamyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe
Jübüt mata üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar
Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler