86 Poliamid ATY 14 Elastan uzaldylan aýak matalary

Gysga düşündiriş:

86 Poliamid ATY 14 Elastan uzaldylan aýak matalary

No.ok.

FTT30129

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi

175 sm

230g / m2

86% Neýlon ATY 14% Spandex

Tehniki aýratynlyklary

Pagta eli.Softumşak.Highokary gysyş.

Elýeterli bejergi

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

El bilen duýulýan bu pagta meňzeş neýlon spandex uzyn matasy, FTT30129 makala belgimiz, 86% ATY (howa görnüşli ýüplük) neýlon we 14% spandeks bilen örülendir.

Matada ulanylýan ýörite howa dokma neýlon ýüplügi we forma matasynyň amatly gurluşy sebäpli pagta ýaly ýumşak el duýgusy bar.

El bilen duýulýan bu pagta görnüşli mata dikligine iki taraplaýyn uzalýar we birneme keseligine mehaniki uzalýar.Mat bilen gutarýan dem alýan uzyn forma matasy.Singleönekeý formanyň matasynyň ýüz tarapynda bir görnüşi, tersine başga görnüşi bar.

Bu poliester spandex uzyn forma matasy moda eşikleri, köýnekler, sport eşikleri, sport formasy, sport eşikleri, aýakgaplar we sport bra üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu uzyn forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota ,, gowy uzalmagy we arassa gurluşyny üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu köýnek matalaryndan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Strhli uzyn forma matalary öndürmek, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, forma matamyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.
Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa
Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.
Huasheng her aýda täze forma matasyny çykarýar.

Hyzmat
Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matamyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe
Jübüt mata üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar
Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler