Sport eşikleri üçin täze dizaýn zolakly kationiki uzaldylan forma matasy

Gysga düşündiriş:

Sport eşikleri üçin täze dizaýn zolakly kationiki uzaldylan forma matasy

No.ok.

HS177

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

170 sm

150g / m2

48% poliester 40% kationik 11.5% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak, uzalýan, dem alýan

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu kationiki poliester spandex matasy, makala belgimiz HS177, 48% poliester, 40% kation we 11,5% spandeks bilen örülendir.

Bu uzyn forma matasy ýumşak el duýgusyna eýe we zolak dizaýny matany aýratyn görkezýär.Dürli reňkleri birleşdirip bileris.Oňaýly we ýokary uzalýan, ony her dürli eşik üçin gaty amatly mata öwürýär.

Bu kationiki mata dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Qualityokary hilli we ýumşaklyk bilen egin-eşiklerde, sport eşiklerinde, ýokarky, işjeň geýimlerde, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu Jersi matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, jorap matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota form forma matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler