Trikota fabric matadan deri poliester kationik spandex formasy

Gysga düşündiriş:

Trikota fabric matadan deri poliester kationik spandex formasy

No.ok.

HS248

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

155 sm

180g / m2

90,4% poliester 9,6% Spandex

Aýratynlyklary

Çalt gury / süpürmek / dem almak

Goýmalar

Açyk / sport eşikleri / futbolka / Çagalaryň eşigi / öý haýwanlary / esbaplary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu çyglylyk poliester kationik spandex formasy matasy, HS248 elementi, 90,4% poliester we 9,6% spandeks bilen örülendir.

Çyglylygy süpürýän mata çalt gury mata hem diýilýär.Çygly matalar ýörite süýümi ulanýarlar ýa-da çyglylygy we derini deriden gaty çalt çekip, matanyň ýüzüne geçirip bolýan, şeýle hem matanyň üstünde has giň / çalt ýaýramaga kömek edýän ýokary siňdiriş tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.

Der süpürmek häsiýeti sebäpli, çyglylygy örtýän mata, açyk sport görnüşlerinde ulanylýan islendik sport eşikleri, işjeň eşikler ýa-da eşikler üçin iň amatly materialdyr.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu çygly matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu çygly matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy alada ederler.Çyglylygy örtýän matalaryň hemmesi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, çyglylygy örtýän matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Çygly matany ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir çygly matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Çyglylygy süpürýän matalar üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler