60% poliester 40% sport eşikleri üçin pagta ak reňkli trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

60% poliester 40% sport eşikleri üçin pagta ak reňkli trikota fabric mata

No.ok.

HS737

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

112 sm

215g / m2

60% poliester 40% pagta

Tehniki aýratynlyklary

Mehaniki elastik, ýumşak degmek, dem almak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu pagta formasy mata matasy, HS737 makala belgimiz, 60% poliester we 40% pagta bilen örülendir.

Bu poliester pagta formasy trikota fabric mata elini ýumşak duýýar.Önümlerimiziň iň gyzgyn satuwy.Pagtanyň ýumşaklygy we poliesteriň çydamlylygy bar.Mehaniki elastik we amatly, ony her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata öwürýär

Bu ýumşak pagta köýnek matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Qualityokary hilli we ýumşaklyk bilen sport eşiklerinde, ýokarky, işjeň geýimlerde, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu Jersi matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, jorap matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota form forma matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler