Çalt guratýan quakkard uzaldylan matalar, futbolkalar üçin 92% poliester 8% spandeks

Gysga düşündiriş:

Çalt guratýan quakkard uzaldylan matalar, futbolkalar üçin 92% poliester 8% spandeks

No.ok.

HS797

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard matasy

150 sm

130g / m2

92% poliester 8% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzaldyş, ýumşak degmek, dem alýan, kebelek deşikleri

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, ekologiýa taýdan arassa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester spandex quakkard uzaldylan mata, HS797 makala belgimiz, 92% poliester we 8% spandeks bilen örülendir.

Bu “Stretch Mesh” matasynyň gaty kebelek mesh gurluşy bar.Durnukly, dem alýan gurluşy we amatly geýimi bar, bu bolsa ony açyk meýdanda geýmek, futbolka geýmek üçin örän amatly mata öwürýär.

Bu kebelek tor matasy dokalýar, ýumşak el duýgusy bilen, çalt guratmak ýaly dürli funksional bezeg döredip biler we sport eşikleri, işjeň eşikler, üstler we asma we ş.m.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu quakkard matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quakkard matalarynyň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda quakkard matalarynyň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe quakkard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakkard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler