Polo köýnek üçin çalt gury 100% poliester pike trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

Polo köýnek üçin çalt gury 100% poliester pike trikota fabric mata

No.ok.

HS5885

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

183 sm

150g / m2

100% poliester

Aýratynlyklary

Çalt gury / süpürmek / dem almak

Goýmalar

Açyk / sport eşikleri / futbolka / Çagalaryň eşigi / öý haýwanlary / esbaplary


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu çalt gury poliester pike matasy, element belgisi HS5885, 100% poliester bilen örülendir.

Çalt gury mata çyglylygy süpürýän mata hem diýilýär.Çygly matalar ýörite süýümi ulanýarlar ýa-da çyglylygy we derini deriden gaty çalt çekip, matanyň ýüzüne geçirip bolýan, şeýle hem matanyň üstünde has giň / çalt ýaýramaga kömek edýän ýokary siňdiriş tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.

Der süpürmek häsiýeti sebäpli, çyglylygy örtýän mata, açyk sport görnüşlerinde ulanylýan islendik sport eşikleri, işjeň eşikler ýa-da eşikler üçin iň amatly materialdyr.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu çalt gury matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu çalt gury matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Quickhli çalt gury matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, öndürijiligimizi we hilimizi üpjün etmek üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýärçalt gurymatalar halkara senagat standartlaryndan ýokarydyr.

Kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligiçalt gurymatany ulanmagyň derejesi 95% -den ýokary.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng täze seriýasyny çykardykörülen matalar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir üpjün etmeýärisçalt gurymatalarymyza müşderilerimize, şeýle hem ajaýyp hyzmat we çözgüt hödürleýär.

Tejribe

16 ýyllyk tejribe bilençalt gurymatalar, Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler