Polo köýnek üçin moda stili poliester spandex pique trikota stret uzaldylan mata

Gysga düşündiriş:

Polo köýnek üçin moda stili poliester spandex pique trikota stret uzaldylan mata

No.ok.

HS684

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

183 sm

185g / m2

95% poliester 5% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak degiş, dem alýan, moda stili

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Makala belgimiz HS684 bolan bu trikota fabric trikota fabric mata, 95% poliester we 5% spandeks bilen örülendir.

Bu pique polo matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu piki trikota fabric mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike matasy çydamly we ölçegi we gurluşy bar, derini az görkezýär..Etmezçiligi, birneme has ýygyrt bolýar.

Bu uzyn trikota p pika matasy polo köýnekler, köýnekler, tennis yubkalary we golf geýimleri we ş.m. üçin ajaýyp. Çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy müşderi talaplaryna görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu piki trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu piki trikota fabrics matalardan gökden tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Pik trikota matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Özara matanyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze bir-birine baglanan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir özara matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota inter gulp matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler