75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

Gysga düşündiriş:

75% neýlon 25% spandex şetdaly deri biri-birine baglanan matalar

No.ok.

HS2105

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

150 sm

220g / m2

75% neýlon 25% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Eokary elastik, ýumşak degmek, goşa taraplar çotga

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, gurak

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu neýlon spandeks biri-birine baglanan mata, HS2105 makala belgimiz, 75% neýlon we 25% spandeks bilen örülendir.

Şetdaly deri biri-birine bagly trikota fabric matanyň iki tarapy çotga.Çotga matany ýumşak süet ýaly duýgy we inçe lenta görnüş berýär.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.

25% spandeks mazmuny bilen, bu matanyň ajaýyp uzynlygy bar, ýoga geýmek, sport aýakgaplary, sport eşikleri we başgalar üçin ajaýyp. Çyglylygy süpürmek, gurak we bakteriýalara garşy müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris. .

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu biri-birine bagly matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu biri-birine bagly matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Interhli gulplanan matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Özara matanyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze bir-birine baglanan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir özara matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota inter gulp matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler