82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

Gysga düşündiriş:

82% poliamid 18% elastan gulpy, Leggings üçin 4 taraplaýyn uzaldylan mata

No.ok.

HS2104

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

160 sm

220g / m2

82% neýlon 18% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Eokary elastik, ýumşak degmek, inçe trikota ,, berk

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, gurak


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu poliamid elastan gulp matasy, makala belgimiz HS2104, 82% neýlon we 18% spandeks bilen örülendir.

Neýlon spandex gulplanan trikota fabric matamyzyň iki tarapynda-da tekiz eli bar.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.Gowy gysyş bilen orta agramly gulp matasy.

Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.

Bu poliamid spandeks uzaldylan birek-birege trikota fabric mata, ýoga leggleri, sport aýakgaplary, sport baltalary we ş.m. üçin ajaýyp, çyglylygy süpürmek, gurak we bakteriýalara garşy müşderi talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu biri-birine bagly matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu biri-birine bagly matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Interhli gulplanan matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Özara matanyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze bir-birine baglanan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir özara matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota inter gulp matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler