Sport eşikleri we astarlary üçin ýokary hilli DTY poliester göwher mata matasy

Gysga düşündiriş:

Sport eşikleri we astarlary üçin ýokary hilli DTY poliester göwher mata matasy

No.ok.

HS2038

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Mata mata

160 sm

70g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

DTY ýüplük, Biraz uzaldyş, Softumşak degmek, Dem almak

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Makala belgimiz HS2038 bolan bu göwher mata, 100% poliester bilen örülendir.

Bu dem alýan we ýumşak tor matasy.Şol bir wagtyň özünde, DTY ýüplüginiň tehniki aýratynlyklary sebäpli birneme uzaldyldy.DTY ýylylyk bilen işlenýän we bükülen poliester çyzylan dokma ýüplük diýilýär.DTY poliester ýüplükleri örülen trikota m mata ýumşak we amatly täsir eder.Bu gahrymanlar, DTY matany matalar we dokma dünýäsine ajaýyp goşundy hökmünde ýasaýarlar.Dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu matalar ösen örme trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu quakkard matalary gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Materiallarymyzy öndürmek, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Tor mata ulanylyşynyň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aýda täze mesh seriýasyny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Mata matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler