Mekdep formasy üçin galyň poliester gulp trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

Mekdep formasy üçin galyň poliester gulp trikota fabric mata

No.ok.

HS067

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

180m

280 / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Galyň, pes uzynlyk, Gowy çyzgy

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, çalt gury


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu özara baglanyşyk matasy, HS067 elementi, 100% poliester bilen örülendir.

Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.

Bu mata mekdep formasy, her dürli awtoulag oturgyçlary we ş.m. üçin amatlydyr, çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu poliester gulp matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu biri-birine bagly matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Interhli gulplanan matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, “Interlock” trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Trikota fabric matany ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Trikota matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Interlok trikota fabrics matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler