37% Pagta 63% poliester birleşdiriji trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

37% Pagta 63% poliester birleşdiriji trikota fabric mata

No.ok.

HS226

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

170 metr

210 / m2

37% pagta 63% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak degmek, Gowy çyzmak, Gyramak aňsat däl

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu birleşdirilen trikota fabric mata, HS226 elementi, 37% pagta we 63% poliester bilen örülendir.

Bu poliester pagta matasy poliester ýüzi we arkasy pagta bilen goşa forma.Içki pagta sebäpli çyglylygy süpürmek öndürijiligi gaty gowy, şol bir wagtyň özünde oňat çeýeligi, gowy çyzmak we gyrmak aňsat däl artykmaçlyklaryna eýedir.

Bu polikoton gulp matasy dokma trikota machine enjamy bilen öndürilýär.Qualityokary hilli, galyň we ýumşaklyk bilen mekdep formasynda, eşikli, eşikli we ş.m. giňden ulanylýar. Çalt gurak we bakteriýalara garşy müşderi talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu birek-birege matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Trikota machine enjamy gowy ýagdaýda trikota and we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu biri-birine bagly matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Interhli gulplanan matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Trikota fabric matany ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Trikota matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler