Poliester spandex has galyň biri-birine bagly trikota space spacer matasy

Gysga düşündiriş:

Poliester spandex has galyň biri-birine bagly trikota space spacer matasy

No.ok.

FTT10206

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

140 sm

380g / m2

91% poliester 9% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Malylylyk saklanyşy.Firma şekili.Dem alyş.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gaýtadan işlemek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester spandex has galyň interlok spacer matasy, FTT10206 makala belgimiz, 91% poliester we 9% spandex bilen örülendir.

Poliester spandex has galyň biri-birine bagly spacer matanyň ortasynda tüýdük birleşdiriji gatlagy bar.Bu spacer matanyň neopren ýaly berk we galyň aýratynlyklaryna eýe bolmagyna mümkinçilik berýän, ýöne has uly dem alyş we şekil goldawy bilen üç ölçegli gurluşdyr.

Bu poliester spandex has galyň interlok spacer matasyna skuba matasy ýa-da howa mata matasy hem diýilýär.Iki gapdalynda tekiz degýän goşa trikota fabric mata.Ony keseniňizde, bu gulp matasy egrelenok.Bu biri-birine bagly spacer matanyň öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşi bar.

Poliester spandex has galyň interlok spacer matasy sport eşikleri, işjeň eşikler, sport bra we gorag enjamlary we ş.m. üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu boş matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu boş matalara gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Sphli spacer matalary öndürmek, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Baglanan trikota fabric matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir-birine bagly trikota fabric matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler