gulp mata

 • Poliester spandex has galyň biri-birine bagly trikota space spacer matasy

  Poliester spandex has galyň biri-birine bagly trikota space spacer matasy

  Düşündiriş FTT10206 makala belgimiz bolan bu poliester spandex has galyň biri-birine bagly spacer matasy, 91% poliester we 9% spandeks bilen örülendir.Poliester spandex has galyň biri-birine bagly spacer matanyň ortasynda tüýdük birleşdiriji gatlagy bar.Bu spacer matanyň neopren ýaly berk we galyň aýratynlyklaryna eýe bolmagyna mümkinçilik berýän, ýöne has uly dem alyş we şekil goldawy bilen üç ölçegli gurluşdyr.Bu ...
 • Çotga poliester spandex interlock matasy şetdaly derisi

  Çotga poliester spandex interlock matasy şetdaly derisi

  Düşündiriş Bu çotga poliester spandeks biri-birine baglanan mata şetdaly derisi, makala belgimiz FTT-WB112, 90% poliester we 10% spandeks bilen örülendir.Şetdaly derimiz çotga poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric matanyň bir tarapy çotga.Çotga matany ýumşak süet ýaly duýgy we inçe lenta görnüş berýär.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.G bilen orta agyr gulp matasy ...
 • Poliester spandeks uzaldylan trikota fabric mata

  Poliester spandeks uzaldylan trikota fabric mata

  Düşündiriş FTT-WB216 makala belgimiz bolan bu poliester spandex uzaldylan özara mata, 84% poliester we 16% spandeks bilen örülendir.Poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric matanyň iki tarapynda-da tekiz eli bar.Ony keseniňde, egrelenok we tikmek aňsat.Matdan ýasalan iki taraplaýyn uzaldylan mata.Gowy gysyşly orta agyr gulp matasy.Bu poliester spandex interlock kni ...
 • Poliester trikota p mata

  Poliester trikota p mata

  Düşündiriş FTT-WB357 makala belgimiz bolan bu poliester trikota p piki matasy, 100% poliester bilen örülendir.Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pique f ...
 • Poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata

  Poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata

  Düşündiriş FTT-WB5827 makala belgimiz bolan bu poliester spandex uzaldylan mata, 97% poliester we 3% spandeks bilen örülendir.Poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Handumşak eli bar, esasanam giňlik ugrunda gowy çeýeligi we görnüşi saklanýar.Bu poliester spandex 2 × 2 gapyrga trikota fabric mata, boýunlar, gysgyçlar, bil baglary, pijama, toplar we faslar üçin ajaýyp ...
 • Pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy

  Pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy

  Düşündiriş Bu pagta poliester iki tonly biri-birine bagly trikota fabric matany garyşdyrdy, FTT-WB5983 makala belgimiz, 45% pagta we 55% poliester bilen örülendir.Bu mata pagta we poliester bilen garylyp, tegmile we tegmile çydamly, dem alýan we kiçelmäge meýilli edýär.Şeýle-de bolsa, el degirmek üçin ýumşak we amatly bolmagyny dowam etdirýär.Bu pagta poliester garyndy gulp matasy goşa trikota fabric mata we ol ...