gulp mata

 • Bäsdeşlik bahasy 100% poliester trikota inter gulplanan mata

  Bäsdeşlik bahasy 100% poliester trikota inter gulplanan mata

  Önümiň beýany HS263 makala belgimiz bolan bu poliester gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Bu poliester gulp matasy l üçin ajaýyp ...
 • Sport eşikleri üçin 100% poliester goşa trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin 100% poliester goşa trikota fabric mata

  Önümiň beýany HS128 makala belgimiz bolan bu poliester gulp matasy, 100% poliester bilen örülendir.Bu birleşdirilen trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Mehaniki elastik we amatly eşik e ...
 • Sport eşikleri üçin 95% poliester we 5% spandex goşa trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin 95% poliester we 5% spandex goşa trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS507 elementi bolan bu gulp matasy, 95% poliester we 5% spandeks bilen örülendir.Bu poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Bu poliester spandex uzalýar ...
 • 95% poliester 5% spandeks biri-birine bagly trikota fabric mata

  95% poliester 5% spandeks biri-birine bagly trikota fabric mata

  Önümiň beýany: HS056 element belgisi bolan bu gulp matasy, 95% poliester we 5% spandeks bilen örülendir.Poliester spandex matasy, çal reňk bilen birleşdirilen mata.Ajaýyp ýylylygy tygşytlamak we ýokary çydamly gurluşy bar.Bu poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Yzyna berkidilen iki sany jorap trikota likeyna meňzeýän ýekeje forma matasyndan has galyň ...
 • Sport eşikleri üçin 92,6% poliester we 7,4% spandex gulp matasy

  Sport eşikleri üçin 92,6% poliester we 7,4% spandex gulp matasy

  Önümiň beýany HS763 element belgisi bolan bu poliester spandex interlock matasy, 92,6% poliester we 7,4% Spandex bilen örülendir.Bu poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Birmeňzeş ýüplük matadan has galyň, şol bir ýüplük bilen arka birikdirilen iki sany forma trikota likeyna meňzeýär.Öň we arka tarapynda birmeňzeş görnüşli ýönekeý gulp matasy.Bu po ...
 • Polo köýnek üçin 100% poliester trikota p pika matasy

  Polo köýnek üçin 100% poliester trikota p pika matasy

  Önümiň beýany HS727 element belgisi bolan bu poliester trikota p piki matasy, 100% poliester bilen örülendir.Pike trikota fabric matamyz goşa trikota fabric mata.Pik matada göwher ýaly dürli dokma emele getirip bilýän lenta meňzeş dokumasy bar.Yzky tarapy tekiz.Bu pike mata polo köýnek üçin ulanylanda howaly we goşmaça howa çalşygyny üpjün edýär.Jorap matalary bilen deňeşdirilende, pike mata ...
 • Egin-eşik üçin gaýtadan işlenen RPET 95% poliester 5% spandex elastik pike matany köpeldiň

  Egin-eşik üçin gaýtadan işlenen RPET 95% poliester 5% spandex elastik pike matany köpeldiň

  Önümiň beýany: HS684 makala belgimiz bolan bu piki mata 95% poliester we 5% spandex bilen örülendir.RPET matasy ýa-da gaýtadan işlenen polietilen teraftalat, ýüze çykýan gaýtadan ulanylýan we dowamly materialyň täze görnüşidir.Bu matany ulanmak, ummanlarymyzdan we zibil taşlanýan ýerlerimizden plastik materiallary, esasanam suw çüýşelerini azaldyp biler.Poliester trikota p pike matasy goşa trikota fabric mata.Pik matasy ...
 • Işjeň eşikler üçin 91% poliester we 9% spandex skuba sagdyn mata

  Işjeň eşikler üçin 91% poliester we 9% spandex skuba sagdyn mata

  Önümiň beýany: HS050 element belgisi bolan bu skuba matasy, 91% poliester we 9% spandeks bilen örülendir.Bu mata, tekiz dokumasy bilen birleşdirilen trikota fabric mata.Ajaýyp çyglylygy siňdirýär we howanyň geçirijiligi bar.Poliester spandex skuba matamyzyň ortasynda ýumşak birleşdiriji gatlak bar.Bu spacer matanyň birmeňzeş berk we galyň aýratynlyklara eýe bolmagyna mümkinçilik berýän üç ölçegli gurluş ...
 • Sport eşikleri üçin 92% poliester we 8% spandex howa gatlagy sagdyn mata

  Sport eşikleri üçin 92% poliester we 8% spandex howa gatlagy sagdyn mata

  Önümiň beýany: HS002 elementiniň bu howa gatlagy sagdyn mata, 92% poliester we 8% Spandex bilen örülendir.Poliester spandex howa gatlagy matamyzyň ortasynda ýumşak birleşdiriji gatlak bar.Bu spacer matanyň neopren ýaly berk we galyň aýratynlyklaryna eýe bolmagyna mümkinçilik berýän, ýöne has uly dem alyş we şekil goldawy bilen üç ölçegli gurluşdyr.Bu poliester spandex biri-birine baglanan mata ...
 • Sport eşikleri üçin 100% poliester melange interlock trikota fabric mata

  Sport eşikleri üçin 100% poliester melange interlock trikota fabric mata

  Önümiň beýany HS482 makala belgimiz bolan bu poliester biri-birine bagly trikota fabric mata, 100% poliester bilen örülendir.Bu melange interlock matanyň ýumşak el duýgusy bar we iki tarapynda iki dürli reňk bar.Bu mehaniki uzalma we amatly, ony açyk we ýapyk sport eşikleri üçin ajaýyp mata öwürýär.Bu süýümli melange gulp matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Qualokary kär bilen ...
 • Egin-eşik üçin gaty ýumşak ýekeje çotga poliester spandex interlock matasy

  Egin-eşik üçin gaty ýumşak ýekeje çotga poliester spandex interlock matasy

  Önümiň beýany HS112 makala belgimiz bolan bu poliester spandex biri-birine baglanan mata, 90% poliester we 10% spandex bilen örülendir.Bu çotgaly gulp trikota fabric mata, ýekeje çotga bilen gaty ýumşak el duýgusyna eýe.Agyr, elastik we amatly, ony her dürli eşik üçin gaty ajaýyp mata öwürýär.Bu poliester spandex biri-birine bagly trikota fabric mata goşa trikota fabric mata.Singleeke jerden has galyň ...
 • 84% poliester 16% spandex uzalýan ýoga matasy

  84% poliester 16% spandex uzalýan ýoga matasy

  Önümiň beýany HS216 element belgisi bolan bu howa gatlagy matasy, 86% poliester we 14% Spandex bilen örülendir.Howa gatlagynyň matasy, tekiz gurluşy bilen birleşdirilen mata.Ajaýyp çyglylygy siňdirýär we howanyň geçirijiligi bar.Bu howa gatlagynyň gurluşynyň bu biri-birine bagly trikota fabric matasy gowy çeýelige eýe bolar, eger az mukdarda spandeks egilse, onuň çeýeligi has güýçli bolar.Bu aýratynlyk ... talaplaryna laýyk gelýär ...