Lomaý poliester gulpy 1 * 1 gapyrga trikota fabric mata

Gysga düşündiriş:

Lomaý poliester gulpy 1 * 1 gapyrga trikota fabric mata

No.ok.

HS497

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Özara mata

50 sm

300g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Pes uzalma, 1 * 1 gapyrga, agyr agram, ýumşak degmek

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, gurak


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu poliester gapyrga matasy, makala belgimiz HS497, 100% poliester bilen örülendir.

Ipasama mata, käwagt turba trikota as hem diýilýär, trikota ,, uzyn mata bolup, ýeň ýaly zatlary çeňňege ýygnamaga mümkinçilik berer ýa-da egin-eşikdäki monjuklary we goltuklary gutaryp biler.Käte üstleri, kiçi yubkalary we köýnekleri ýasamak üçin hem ulanylýar.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda mata üçin dürli funksiýalary edip bileris, çyglylygy süpürmek, gury we bakteriýalara garşy.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu gapyrga trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, gapyrgadan örülen matalara gowy serederler.Ribhli gapyrga trikota fabric matalary öndürmek, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, biri-birine bagly matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Özara matanyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze bir-birine baglanan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Biz diňe bir özara matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota inter gulp matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler