Sport eşikleri üçin ýokary hilli mat dem alýan poliester spandex uzyn forma matasy

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli matdan dem alýan poliester spandex uzyn forma matasy

No.ok.

HS900

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

170 sm

180g / m2

95,3% poliester 4,7% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Gowy uzalma, Softumşak degmek, Dem alýan, Mat

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, gurak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Makala belgimiz HS900, bu mat formasy matasy 95,3% poliester we 4,7% spandeks bilen örülendir.

Bu ýeke formaly matanyň mat görnüşli ýumşak eli bar.Güýçli dikeldişli dem alýan we çydamly uzaldylan mata.Bu elastik we amatly forma matasy, her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata.

Sport eşiklerinden başga-da, ýokary hilli we ýumşaklygy sebäpli işjeň eşiklerde, toplarda, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.Müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýa edip bileris, çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy we ş.m.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu Jersi matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, forma matamyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.
Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa
Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.
Huasheng her aýda täze forma matasyny çykarýar.

Hyzmat
Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matamyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe
Jübüt mata üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar
Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler