Astar üçin ýokary hilli dem alýan 55gsm poliester mata matasy

Gysga düşündiriş:

Astar üçin ýokary hilli dem alýan 55gsm poliester mata matasy

No.ok.

HS2040

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Mata mata

183 sm

55g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Lightagty, dem alýan, görmek

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury, gaýtadan işlemek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu poliester mata, HS2040 elementi, 100% poliester bilen örülendir.

Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli deşik nagşy bolan açyk dokalýar.Bu poliester tor matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, berk trikota net tor matasydyr.

Bu trikota m örülen mata ýeňil, howaly we görnüşini gowy saklaýan sport eşikleri, sport formasy we asma we ş.m. üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu matalar Europeewropadan hödürlenen ösen dokma maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokma enjamy inçe trikota ,, birmeňzeş tor we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Meshli matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Tor mata ulanylyşynyň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Mata matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler