Poliester futbol kirpik mata

Gysga düşündiriş:

Poliester futbol kirpik mata

No.ok.

FTT10286

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Mata mata

150 sm

110g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Dem alýan.Içiňi görmek.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatma , Gaýtadan işlenýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu poliester tor matasy, FTT10286 makala belgimiz, futbol mata matasy, futbol matasy we basketbol formasy matasy diýilýär.Futbol toparlary we beýleki sport toparlary üçin forma öndürmek üçin ulanylyp bilner.

Sportçylary meýdançada sowuk saklamak üçin yzygiderli ownuk deşikli açyk dokalýar.Bu poliester futbol kirpik matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, çydamly trikota net tor matasydyr.

Trikota tr örülen mata ýeňil, howaly we görnüşini gowy saklaýan sport eşikleri, sport formasy, tor örtükleri we geýimleri üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu matalar Europeewropadan hödürlenen ösen dokma maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokma enjamy inçe trikota ,, birmeňzeş tor we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Meshli matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Mata matalaryny ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Mata matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler