Howly diwar üçin agyr agramly 100% poliester mata

Gysga düşündiriş:

Howly diwar üçin agyr agramly 100% poliester mata

No.ok.

FTT10281

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Mata mata

140m

227g / m2

100% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Çydamly, dem alýan, ýalyn saklaýjy, göz ýaşardyjy

Elýeterli bejergiler

Çyglylyk, bakteriýa garşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu 100% poliester mata, FTT10281 makala belgimiz, 100% poliester bilen örülendir we agramy 227gsm.

Bu agyr poli mata matasy ýokary dem alýar, şol bir wagtyň özünde, gaty el duýgusy bilen berk trikota net tor matasydyr.Trikota tr trikota m örülen matalar çaga oýnamak, howly diwar oýnamak ýa-da çydamly, dem alýan mata isleýän ýerleriňiz üçin ajaýyp.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu mata matalary ösen dokma maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu mata matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Meshli matalaryň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Tor mata ulanylyşynyň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Trikota m örülen matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler