Geýim geýimleri üçin ýokary gysyş 250gsm güýçli tor tor matasy

Gysga düşündiriş:

Geýim geýimleri üçin ýokary gysyş 250gsm güýçli tor tor matasy

No.ok.

kuwwat mesh-250gsm

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Raşel Meş

150 sm

250g / m2

15% Spandex 85% neýlon

Tehniki aýratynlyklary

Dört ýolHighokary gysyş.Dem alýan.Agyr agram

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak , gaýtadan işlenen lor hlor mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Bu ýokary gysyş kuwwatly tor tor matasy, makalamyzyň güýji mesh-250gsm, 15% elastan (spandeks) we 85% poliamid (neýlon) bilen örülendir.Bu uzaldyjy tok matasy kiçijik deşikleri öz içine alýar we uzynlygyna hem-de kesişýän ugurlara uzalýar.Bu tok torunyň möhüm häsiýeti, onuň berk uzalmagydyr.Bu ony köýnek geýimleri üçin ideýa materialy edýär.Makala nomerimiziň güýji mesh-150gsm-den has berk we agyr.

Bu poliamid elastan kuwwatly mata matasy, korset, guşak, gysyş eşikleri, köýnek we balakdaky garnyň dolandyryş panelleri üçin ajaýyp.Bu agyr agramly, tekiz we dört taraplaýyn uzaldylan mata, içki geýimlerde, içki geýimlerde we ýakyn ýerlerde ulanylanda gowy öndürijilik gazanar.

Bu kuwwatly mata deri üçin amatlydyr we çyglylygyň tor gurluşyndan gaçmagyna mümkinçilik berýär.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu tok matalary Europeewropadan öndürilen öňdebaryjy dokma Raschel 4 bar maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokma enjamy inçe trikota ,, birmeňzeş tor we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz bu tok tor matalaryna gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy serederler.Powerhli elektrik tor matalarynyň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Mata matalaryny ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem berýäris.

Tejribe

Mata matalary üçin 16 ýyllyk tejribe bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler