Melange Jersi matasyny çotdy

Gysga düşündiriş:

Melange forma matasyny çotdy

No.ok.

FTT-WB088

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi

170 sm

280g / m2

13% Spandex 62% poliester 25% kantionik

Tehniki aýratynlyklary

Iki ýol uzalýar.Şetdaly derisi.Armyly.Melange zolaklary.

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy / mikroblara garşy, sowatma , gaýtadan işlenildi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

FTT-WB088 makala belgimiz bolan bu melanj çotga formasy, 13% spandeks (elastan) we 62% poliester 25% kationik bilen dokalan.

Melange formasynyň uzaldylan matasy bir tarapa çotga.El degirmek gaty ýumşak we bedeni ýyly saklaýar.Çotga görnüşli uzyn matanyň şetdaly derisi bar we aýaklary, aýak gyzdyryjylary, sport şortikleri, sport brazalary üçin ajaýyp.

Melange formasy matasynda adaty gaty reňkleriň ýerine deri reňkleri bar.Heaterli effekt döretmek üçin boýalan süýümleriň garyndysy bilen örülendir.Başga bir reňkli çal ýa-da çal reňkli kölegeler, adatça, köýnek matasy üçin ulanylýar.

Çyglylygy süpürmek, mikroblara garşy sowatmak we sowatmak ýaly bejergiler melanjyň çotgasy formasy matasy üçin elýeterlidir.Eartheri has gowy goramak üçin gaýtadan işlenen poliester ýüplükleri ulanyp bileris.

Dişlenen mélange formasy matasy çyglylygy bedenden daşlaşdyrar we ysyň siňmegine garşy durar.Geýeniň fiziki işjeňligi wagtynda gurak we yssyz saklar.Çotga mélange formasy matasy geýmek üçin gaty amatly.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu melange formasy matalary Europeewropadan hödürlenen ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda dokalan maşyn inçe trikota ,, gowy uzalmagy we arassa gurluşyny üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu gök reňkli matalardan gökden başlap tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Melange formasy matalarynyň hemmesi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, melanj uzalýan matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Melanj uzalýan matalary ulanmagyň derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý melanj uzaldylan matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Müşderilerimize diňe bir uzyn matalar bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Uzyn köýnekli matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler