Işjeň geýmek üçin bakteriýa garşy pagta poliester ýekeje forma matasy

Gysga düşündiriş:

Işjeň geýmek üçin bakteriýa garşy pagta poliester ýekeje forma matasy

No.ok.

HS412

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Jersi mata

183 sm

200g / m2

60% pagta 40% poliester

Tehniki aýratynlyklary

Anti-bakteriýa, Gowy uzatma, ýumşak degmek

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, gurak, sowatmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Bu polikotton mata, HS412 makala belgimiz, 60% pagta we 40% poliester bilen örülendir.Kompozisiýany islegiňize görä düzüp bileris.

Bu poliester pagta ýekeje forma matasy ýumşak el duýgusyna eýe.Mehaniki elastik bilen amatly, ony her dürli işjeň eşik üçin gaty amatly mata öwürýär.

Bu CVC matasy dokma maşynlary bilen öndürilýär.Qualityokary hilli we ýumşaklyk bilen sport eşiklerinde, ýokarky, işjeň eşiklerde, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, çalt guratmak we sowatmak we ş.m. ýaly müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil standartlaryna laýyk gelmek üçin bu forma matalary ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu köýnek matalaryndan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Jersi matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, jorap matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Jorap matasynyň ulanylyş derejesiniň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý täze mata matalaryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Jübüt matalarymyzy diňe müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Trikota form forma matalary üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler