Sport eşikleri üçin poliester spandex ýokary uzyn quakkard trikota m örülen mata

Gysga düşündiriş:

Sport eşikleri üçin poliester spandex ýokary uzyn quakkard trikota m örülen mata

No.ok.

HS274

Trikota structure gurluşy

Giňligi (+ 3% -2%)

Agramy (+/- 5%)

Kompozisiýa

Quakard mata

160 sm

135g / m2

89% poliester 11% spandex

Tehniki aýratynlyklary

Softumşak, uzalýan, dem alýan

Elýeterli bejergiler

Çyglylygy süpürmek, bakteriýa garşy, sowatmak, çalt gury


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri:

Bu quakkard trikota m mata matasy, HS274 elementi, 89% poliester we 11% spandeks bilen örülendir.

Bu poliester spandex mata matasy, guş gözüniň usuly bilen ýumşak el duýgusyna eýe.Geýmek üçin dem alýar we amatly.Elastik we ýumşak, ony her dürli sport eşikleri üçin örän amatly mata öwürýär.

Bu quakkard mata matasy dokma trikota machine enjamy bilen ýasalýar.Qualityokary hilli we ýumşaklyk bilen sport eşiklerinde, ýokarky, işjeň geýimlerde, ýoga geýimlerinde we ş.m. giňden ulanylýar. Çyglylygy süpürmek, çalt gury we bakteriýalara garşy müşderiniň islegine görä mata üçin dürli funksiýalary edip bileris.

Müşderileriň berk hil ülňülerine laýyk gelmek üçin bu quakkard trikota fabric matalar ösen tegelek trikota Mach maşynlarymyz tarapyndan öndürilýär.Gowy ýagdaýda trikota machine enjamy inçe trikota ,, gowy çeýeligi we arassa gurluşy üpjün eder.Tejribeli işgärlerimiz, bu trikota fabric matalardan gökden başlap tä tä ahyryna çenli gowy ideg ederler.Quakkard trikota fabric matalaryň hemmesiniň öndürilmegi, abraýly müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin berk proseduralary ýerine ýetirer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil

Huasheng, quakkard trikota fabric matalarymyzyň öndürijiligini we hilini halkara senagat standartlaryndan ýokary bolmagy üçin ýokary hilli süýümleri kabul edýär.

Quakkard trikota fabric mata ulanylyşynyň 95% -den ýokarydygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

Innowasiýa

Endokary derejeli mata, dizaýn, önümçilik we marketing boýunça köp ýyllyk tejribesi bolan güýçli dizaýn we tehniki topar.

Huasheng her aý trikota fabric matalaryň täze tapgyryny çykarýar.

Hyzmat

Huasheng, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmegi dowam etdirmegi maksat edinýär.Diňe quakard trikota fabric matalarymyzy müşderilerimize hödürlemän, eýsem ajaýyp hyzmat we çözgüt hem hödürleýäris.

Tejribe

Quakard trikota fabric matalar üçin 16 ýyllyk tejribesi bilen Huasheng dünýädäki 40 ýurt müşderisine ussatlyk bilen hyzmat etdi.

Bahalar

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler